Stichting Proominent maakt intern talent zichtbaar en toegankelijk

Het zichtbaar maken van elkaars talent staat hoog op de agenda binnen Stichting Proominent. Naast dat het belangrijk is om met en van elkaar te leren, willen zij professionele trots bij alle medewerkers aanwakkeren. De gedachte was oorspronkelijk om leraren uit te wisselen binnen de twaalf scholen, om op deze manier de expertise breed te benutten. Maar… dat kan toch slimmer en toegankelijker?

“Als bestuur investeren we graag in het zichtbaar maken van het talent van onze collega’s. Om van elkaar te zien wat we allemaal ‘in huis’ hebben, maar ook om dit talent optimaal in te zetten om richting te geven aan de koers en schoolontwikkeling”, aldus Geert Simons, Bestuurder Proominent.

Om deze ambitie te realiseren gaan Proominent en Piex de komende drie jaar aan de slag met drie sporen die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn;

  • de productontwikkeling om interne expertise op professionele wijze vast te leggen en te verduurzamen
  • de procesbegeleiding om te zorgen dat de productontwikkeling leidt tot het delen benutten van expertise.
  • de online community om het delen van kennis te faciliteren met de juiste middelen

Dit onder de noemer ‘huisacademie 2.0’.

De productontwikkeling
Vanuit het koersplan zijn vier Proominent thema’s geselecteerd; ICT, wereldburgerschap, hoogbegaafdheid en vooral “samen plezier in onderwijs”. Het vertrekpunt om invulling te geven aan deze thema’s is; welke expertise hebben wij ‘in huis’? De online producten zijn het middel om deze interne expertise zichtbaar en toegankelijk te maken stichting breed.  

Van a tot z is een ontwikkelproces ingericht om kwaliteit te borgen in zowel inhoud als product. Niets zo jammer als expertise een podium willen geven waarbij het allemaal net niet goed in beeld is gebracht. Of andersom, professionele opnames waarbij de inhoud te wensen overlaat. Zodoende kan iedereen die bereid is haar/zijn expertise te delen ook daadwerkelijk trots zijn op het product waarin die kennis gedeeld wordt met collega’s.

Afhankelijk van de inhoud wordt het soort product bepaald, denk hierbij aan: een vodcast om in gesprek te gaan over een actueel thema, een vlog voor een kijkje in de klas, een tutorial voor een instructie. Ieder product heeft zijn eigen bedoeling. Naast de inhoudelijke lijn zijn we ook scherp op het creëren van een rijk en divers online aanbod. Hier in een schema weergegeven.

De procesbegeleiding
Expertise zichtbaar maken is één, maar zorgen dat het ook impact heeft vraagt om een goed ingericht proces. Want hoe zorg je dat het mooie praktijkvoorbeeld/product dat ontwikkeld is op Proominent-school Calluna, ook benut kan worden op bijvoorbeeld Proominent-school De Lettertuin?

Iedere school en ieder team is uniek en dat vraagt om een specifieke aanpak. Om deze te ontwerpen is een procesgroep ingericht waarin alle twaalf scholen vertegenwoordigd zijn, het zijn met name teacher leaders/change agents die hierin deelnemen. Onder begeleiding van Piex ontwerpen zij acties op maat voor de school waarbij zij zoveel mogelijk aansluiten bij de bestaande processen. Tegelijkertijd ontwikkelen zij een stichting brede visie op het gebied van kennis delen.

De online community
Uiteraard is er ook een plek nodig om dit te faciliteren. Daarvoor is een online community/-platform ingericht, exclusief voor Proominent. Zo hebben alle medewerkers de mogelijkheid om een professioneel profiel aan te maken; met één druk op de knop ‘filter’ je alle collega’s op expertise en functie. Via de tijdlijn kunnen websites, good practises, leeropbrengsten gedeeld worden. Maximaal kennis delen dus.

Daarnaast biedt de community niet enkel toegang tot alle producten die intern bij Proominent ontwikkeld zijn, maar ook tot het online aanbod dat ontwikkeld wordt door Piex met externe experts/partners uit het onderwijsveld. 

Tot slot
Met de huisacademie wil Proominent kennis en ervaring uit onderwijsteams op een slimme en aantrekkelijke manier bij elkaar brengen. Waarbij investeren in het professioneel kapitaal niet alleen zit in nieuwe kennis ontwikkelen, maar juist ook in het benutten van het bestaande. Vanuit een mix van fysiek en online leren: dat is de 2.0 gedachte.

In juni starten de organisaties met de ontwikkeling van de eerste reeks producten rondom het thema Wereldburgerschap. 

Meer informatie over Proominent via www.proominent.nl
Meer informatie over Piex via www.piex.nl
Nieuwe inzichten leiden (hopelijk) tot nieuwe vragen… mocht een verdiepende toelichting wenselijk stuur dan een mail naar info@piex.nl.