Nee… dit doen wij niet!

Vragen die regelmatig gesteld worden waar het antwoord ‘nee’ op is…

* Wordt iedere online training afgesloten met een toets?
* Werken jullie met certificaten?
* Kan ik zien hoeveel fouten ik heb gemaakt?
* Is er een beheerders-account zodat ik kan zien wat mijn werknemers aan activiteiten doen?
* Hebben jullie het grootste online aanbod?

Dit vraagt om een toelichting…


Wij hebben ervoor gekozen om niet standaard een toets in te zetten als afsluiting van de online training. ‘Wat heb jij onthouden?’ Heeft wat ons betreft niet de focus noch het uitreiken van certificaten: daar is meer voor nodig dan alleen een keer de online training doorlopen.

We kunnen een muur vol hangen met ingelijste certificaten maar wat betekent dit voor jouw handelen: welke effect heeft dit op jouw (professionele) ontwikkeling gehad? Een andere nietszeggende factor is ‘tijd’. Bij registerleraar is vastgesteld dat je in ongeveer 2 uur een online training van Piex doorloopt, iedere training is gevalideerd voor 2-4 punten. Deze wijze van denken/beoordelen maakt dat de mate van succes voor iedere onderwijsprofessional hetzelfde is. Wij denken daar anders over…

Om deze reden hebben wij gekozen om de trainingen af te sluiten met bijvoorbeeld de online werkvorm ‘Experience’. Met een praktijksituatie wordt je uitgedaagd om jouw opgedane kennis toe te passen. Je ontvangt direct feedback om vast te stellen in welke mate jouw reactie succesvol is en/of welke groeimogelijkheden er nog zijn.

Kwaliteit boven kwantiteit… dat maakt ons niet de partij met het grootste aanbod online trainingen. Dat weten we. Vanaf de start met Piex is het een keuze om flink te investeren in interactieve online trainingen. Zo werken we bijvoorbeeld met heel veel video-materiaal en maken we onze eigen afbeeldingen. Voor zover online mogelijk is, proberen wij de onderwijspraktijk echt dichtbij te halen. Om dit te realiseren maken we heel veel opnames op scholen van zowel leerkrachten als leerlingen. Dus nee… dit is niet de meest makkelijke weg. Want een inhoudsexpert voor een green-screen zetten werkt vele malen sneller. Met minimaal 8 trainingen per jaar onderscheiden wij ons niet op hoeveelheid maar 100% op kwaliteit.

Online geeft oneindig veel mogelijkheden tot het delen van informatie met elkaar. We zijn op dit moment volop bezig met de ontwikkeling van een online omgeving met de ambitie om professionalisering (expertise) zichtbaar te maken voor alle collega’s binnen het bestuur: Laat zien waar je trots op bent! Bij ons dus geen ‘beheerdersaccount’ voor de directeur waarbij je in één overzicht een rangorde kunt zien van afgeronde trainingen per leerkracht. De regie ligt 100% bij de onderwijsprofessional zelf… Hij of zij beslist welke activiteiten hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van kennis en/of vaardigheden en voegt deze content toe aan het profiel.

Tot slot… online trainen. Een term die steeds vaker gebruikt wordt als het gaat om professionalisering van leerkrachten. Naast dat het praktisch is (efficiënte inrichting van tijd) is het relatief een lage investering voor de expertise die je daarvoor binnen handbereik hebt.

Online trainen biedt veel mogelijkheden waaronder: blended learning. Hoe mooi is het als een online training ingezet wordt ter voorbereiding op een workshop/studiedag? Daarmee creëer je een gelijkwaardige beginsituatie van waaruit je sneller de verdieping in kan gaan.

Helaas… wij hebben een mooi product dat blended learning mogelijk maakt. Maar het is niet ‘de oplossing’ die vanzelfsprekend leidt tot een groot succes. Daarvoor is samenwerking nodig tussen Piex en het bestuur/de school. Niet alleen aan de voorkant maar ook daarna. Regelmatig samen bekijken in welke mate de succescriteria behaald zijn en indien nodig plannen bijstellen, maakt dat er van beide partijen verwachtingen zijn. Omdat naar ons idee dit de enige manier is om tot succes te komen.

Ook in de ontwikkeling van online trainingen heeft samenwerken onze voorkeur. Onderwijsadviseurs/trainers waar een organisatie mee samenwerkt zijn (potentiële) inhoudsexperts voor Piex. Maar óók de organisatie zelf. We merken dat besturen steeds meer de kans aangrijpen om zich te profileren. Samen met Piex een online training ontwikkelen is een optie om dit te doen: op deze manier ben je niet alleen consument maar ook producent!

Deze aanpak brengt automatisch met zich mee dat wij niet voor iedere bestuur datgene bieden waar ze behoefte aan hebben… Anderzijds ontstaat er een profiel van onze (potentiële) klanten en zijn zij te herkennen aan de volgende kenmerken:

  • Een open organisatie waarin ruimte is voor persoonlijke ontwikkeling
  • Vertrouwen (gelijkwaardig) en geen controle (hiërarchisch)
  • Hoge verwachtingen m.b.t. professionalisering
  • Verbinding: kennis en ervaringen met elkaar delen
  • Formeel en informeel leren in balans
  • Ruimte om fouten te maken: durven proberen
  • Openstaan voor vernieuwingen
  • Trots zijn op de organisatie waar ze voor werken
  • Praten over ambities (wat wil je bereiken) i.p.v. het volgen van protocollen (wat moeten we doen?)
  • Openstaan voor een duurzame samenwerking waarin we samen bouwen

Natuurlijk zijn er in iedere organisatie uitdagingen waar we mee te maken krijgen, dat is nou eenmaal de realiteit. Maar inmiddels ben ook ik overtuigd (en is het cliché dus toch waar): alleen ben je sneller maar samen kom je verder. Wij hopen nog heel veel mooie organisaties te leren kennen die zich in meer of mindere mate herkennen in bovenstaand profiel ofwel: de ambitie hebben om dit te zijn! En samen met ons zowel de eigen organisatie als Piex verder te ontwikkelen.