Een simpele rekensom om de leerwinst vast te stellen.

En… Ben je tevreden over de resultaten van de genormeerde toetsen? “Nee niet echt… de resultaten van de toets rekenen vallen echt tegen. Maar ach… het is slechts een momentopname…”

Uitspraken als: ‘de resultaten vallen tegen’ en ‘mijn groep heeft goed gescoord’ vragen om nader onderzoek. Veel leerkrachten blijven bij het analyseren van hun data aan de oppervlakte en komen met weinig ‘echte’ feiten, oftewel: cijfers die hun bevindingen onderbouwen.

Hoe kun je uitspraken als deze onderbouwen met een data-analyse? Simpel! Door het groeicijfer uit te rekenen van jouw groep kun je vaststellen óf er sprake is van leerwinst en zo ja in welke mate.

In de online training –Van data tot maximaal leerrendement!– ga je in tien stappen jouw data analyseren. Het vaststellen van de leerwinst is stap 5.


Je plan

Je hebt de ontwikkeling van je groep ‘in grote lijnen’ in beeld. De volgende stap is om deze ontwikkeling specifieker te onderzoeken: vaststellen of er sprake is van leerwinst in jouw groep. Om dit te doen ga je een groeicijfer uitrekenen. Spannend! Want met dit gegeven stel je onder andere vast wat het effect is geweest van jouw aanbod.

Hoe pak je dit aan volgens jou?

  • Ik vergelijk het gemiddelde niveau van de huidige toets met het gemiddelde niveau van de voorgaande toets.
  • Ik vergelijk de individuele vaardigheidsscores van de huidige toets met de individuele vaardigheidsscores van de voorgaande toets.
  • Ik vergelijk de gemiddelde vaardigheidsscore van de huidige toets met de gemiddelde vaardigheidsscore van de voorgaande toets.

Kom erachter wat de juiste aanpak en ontdek hoe jij het groeicijfer uit kunt rekenen voor jouw groep. Vul hieronder je e-mailadres in en ontvang direct het antwoord met bijbehorende instructie in je mail. Een mooi vertrekpunt om te beoordelen of jouw aanbod het gewenste effect heeft gehad.

Ai…. Helaas de aanpak kan niet meer gedownload worden. Wil je niets meer missen? Bekijk onze nieuwste BLOG en schrijf je in voor onze nieuwsbrief.