Een simpele rekensom of toch niet?

PO is terecht in actie gekomen. Bij dergelijke opmerkingen als: “Jij werkt zeker in het onderwijs omdat je dan zoveel vakantie hebt.” Probeer ik mezelf telkens wijs te maken dat deze personen gewoonweg geen inzicht hebben in wat het vak LEERKRACHT inhoud. Vandaar mijn poging om dit inzichtelijk te maken met een simpele rekensom.


Meneer Bart is leraar van groep 6 en heeft 30 leerlingen in zijn groep. Om 08.15 uur komen de leerlingen binnen en om 08.30 uur starten de lessen. Voor de kleine pauze wordt er gewerkt aan de zaakvakken: rekenen en taal.

De vraag:

“Op hoeveel verschillende niveaus/aanpakken moet meneer Bart zijn lessen voorbereiden?”

De rekensom:

Meneer Bart start met rekenen. Standaard wordt deze les op 4 verschillende niveaus gedifferentieerd: instructie afhankelijk, de basis, instructie onafhankelijk en dan de twee leerlingen in zijn groep met een eigen leerlijn.

Hetzelfde gebeurt met spelling, taal en begrijpend lezen.

De som: 4 x 4 = 16

Meneer Bart moet dus 16 ‘variaties’ voorbereiden om zijn aanbod van 4 vakken aan te laten sluiten op de behoefte van de leerlingen.

Verdieping:

Dan is nog niet gesproken Jip, Kim, Frank en Anne.

Jip heeft ADHD en bij hem is het nodig de instructie te ondersteunen met beeldmateriaal en aan te bieden in hele kleine stapjes.

Kim heeft ernstige enkelvoudige dyslexie en kan niet mee in de reguliere instructie.

Frank heeft een gedragsstoornis waarmee hij niet goed kan functioneren in een grote groep, een plekje in het speciaal onderwijs is er voor hem helaas niet. Dus het is aan de leerkracht om deze situatie te ‘hendelen’.

Anne heeft ADD en ontzettend veel moeite om zich te concentreren. Tijdens de verwerking van de opdrachten heeft zij extra begeleiding nog om tot ‘leren’ te komen.

Dat betekent dat er bij iedere instructie rekening gehouden moet worden met ‘nog’ 4 verschillende onderwijsbehoeften. Dat zijn dus geen 4 variaties maar 8 variaties die voorbereid moeten worden.

De som is dus niet 4 x 4 maar 8 x 4 = 32

Om 11.00 uur is meneer Bart klaar met de zaakvakken en heeft hij spelling, begrijpend lezen, rekenen en taal samen met de leerlingen gedaan. Hierna gaat hij verder met techniek, wereldoriëntatie en creatieve vakken. Om 14.15 uur is de school uit en gaan de leerlingen met een fijn en tevreden gevoel naar huis toe.

Verdieping – voor de sterke rekenaars!

Om 14.30 uur staat er nog een oudergesprek gepland. Tim is de afgelopen weken erg verdrietig want zijn ouders liggen in een vechtscheiding. Aan de leerkracht om hierin betrokken te raken met de simpele reden: je wilt het beste voor Tim. Om 15.15 uur zijn deze ouders vertrokken en is meneer Bart toe aan een kopje koffie. Om 15.30 uur zit hij achter zijn bureau.

Bonusvraag:

“Waar is meneer Bart vanaf 15.30 uur zo druk mee?”

Deze rekensom maakt meteen duidelijk waarom we ‘inhoudelijke expertise’ zo laagdrempelig mogelijk beschikbaar willen maken. De dag loopt altijd anders dan gepland, er is altijd tijd en ruimte te kort en iedere dag vraagt weer om andere (specifieke) kennis van de leerkracht. Leren wanneer het jou uitkomt, een half uurtje na school of thuis op de bank, is dus geen luxe maar gewoon nodig.